Ngày nay không khó để bắt gặp được những ứng dụng game online, các